fotos_typitsch_aartsenfruit.jpg

Typisch aartsenfruit


06/04/2018Wat is typisch aartsenfruit? Op welke manier onderscheidt dit familiebedrijf zich? In een serie artikelen, onder de noemer Typisch aartsenfruit, gaan we dieper in op de kenmerken van dit bedrijf. In voorgaande artikelen beschreven we onder meer kwaliteitsbewaking, assortiment, talentontwikkeling, merkenbeleid en financiële betrouwbaarheid.

DAT IS NOU TYPISCH AARTSENFRUIT DIT KEER EIGENZINNIGHEID

De buitenwereld

De buitenwereld zou aartsenfruit kunnen bestempelen als eigenzinnig. Het Nederlands

woordenboek Van Dale schrijft bij de betekenis van eigenzinnig: ‘geneigd zijn om de eigen zin te volgen’. Als je dat helemaal zonder waardeoordeel bekijkt, is dat een sterke eigenschap. Zonder eigenzinnige ondernemers, uitvinders en intellectuelen hadden veel ontwikkelingen of innovaties niet plaatsgevonden. Eigenzinnige mensen ontdekken, durven en doen.


Eigenwijs

Er zijn mensen die eigenzinnig met eigenwijs verwarren. Van Dale zegt over eigenwijs: ‘niet

luisterend naar goede raad’. Dat is wezenlijk anders dan eigenzinnig. Binnen aartsenfruit

heerst het idee dat eigenwijs absoluut zijn waarde heeft. Jongere mensen willen nog wel

eens stronteigenwijs zijn. Zij gaan makkelijk dat dunne lijntje tussen eigenwijs en stronteigenwijs over. Door ervaring, het maken van fouten en zelfs flink onderuit gaan, leer je dat stronteigenwijs zijn niets oplevert. En als een mens weet hoever hij daarin kan gaan, kom je op het punt dat eigenwijs heel functioneel is.


Eigen strategie

Aartsenfruit onderneemt op een onderscheidende manier. Het bedrijf is geen volger. Er wordt niet naar andere bedrijven gekeken om ze vervolgens na te doen. Dit familiebedrijf kent zijn eigen strategie. Dat komt in alle facetten binnen het bedrijf terug: onder andere op het gebied van commercie, personeel, cultuur en verbouwingen en uitbreidingen. Het gebeurt allemaal op een eigen manier. Dat zit in het DNA van het bedrijf.


In het DNA

Al vanaf het prille begin zit dat eigenzinnige in het bedrijf en dat heeft te maken met de

familie Aartsen. De mensen die leiding geven aan een organisatie, bedrijf of afdeling beïnvloeden hun collega’s. Dat is bij aartsenfruit niet anders. Het eigenzinnige sijpelt van boven door naar beneden. De manier waarop leiding wordt gegeven, zet de toon voor de organisatie als geheel. Dit is de juiste weg, al ruim 110 jaar lang. Natuurlijk is eigenzinnigheid niet de enige weg naar succes, want er zijn talloze organisaties die het op een andere manier doen en ook zeer succesvol zijn. Maar voor aartsenfruit werpt deze koers zijn vruchten af.


In de praktijk

Vasthouden aan een strategie, is ook een vorm van eigenzinnigheid. Zo wordt er niet voor het grootwinkelbedrijf gewerkt en zal aartsenfruit niet zelf exporteren. Terwijl andere, concurrerende bedrijven dat wel doen en aartsenfruit voldoende kansen krijgt om die stappen te zetten. Maar het zijn weloverwogen strategische keuzes en aartsenfruit laat zich niet leiden door anderen. En ja, dat is eigenzinnig. Zo zijn ze ook eigenzinnig

op het gebied van personeelswerving. Ze zijn er niet op uit mensen weg te halen bij collegabedrijven, ze werken niet met headhunters. Aartsenfruit leidt de medewerkers zelf op. Er wordt wel gezegd dat aartsenfruit daarmee een opleidingsinstituut voor anderen is, maar het is vooral een opleidingsinstituut voor aartsenfruit, want over het algemeen zijn de medewerkers heel loyaal. Gewoon omdat ze het prima naar hun zin hebben en welverdiende waardering krijgen.


Eigenzinnige medewerkers

Jack Aartsen heeft natuurlijk duidelijke ideeën en opvattingen over hoe het bedrijf moet worden geleid, maar hij waardeert ieders inbreng. Tegengas is onontbeerlijk. De directie en het managementteam hebben invloed op de koers van het bedrijf. Zij maken dingen beter met hun ideeën, plannen en ervaring. Aartsenfruit wordt niet beter, succesvoller of leuker als directie en management alleen uit 'ja-knikkers' bestaan. Iedereen heeft een eigen invalshoek, voegt op die manier iets toe en heeft invloed op uiteindelijke, gezamenlijke beslissingen. Ook binnen de commerciële afdeling is eigenzinnigheid en gezonde eigenwijsheid nodig om goed te kunnen functioneren. Meelopers en mensen die snel van mening veranderen voegen niets toe aan het commerciële team.

AL VANAF HET PRILLE BEGIN ZIT DAT EIGENZINNIGE IN HET BEDRIJF EN DAT HEEFT TE MAKEN MET DE FAMILIE AARTSEN

Eigenzinnige partners

Wat wordt er van partners verwacht? Samenwerking met partners overal in de wereld slaagt het best als je gelijk gestemd bent als het om normen, waarden, opvattingen en cultuur gaat. Als die klik er is, dan halen beide partijen het beste uit elkaar. Zijn er weinig of geen overeenkomsten, dan is een samenwerking vaak geen lang leven beschoren. Een vertrouwensrelatie werkt nu eenmaal beter bij gelijkgestemden. Eigenzinnige partners zorgen ook voor input, ideeën en ontwikkelingen waarvan aartsenfruit leert en groeit. Maar let op: je hoeft het niet altijd 100% met elkaar eens te zijn, want er zijn partners die eigenzinniger of eigenwijzer dan aartsenfruit zijn. Maar met wederzijds respect, erkenning en commerciële raakvlakken is er veel mogelijk.


Kritische klanten

Aan de andere kant van het spectrum staan de klanten van aartsenfruit. Onder de talloze klanten is eigenzinnigheid ook geen vreemde eigenschap, of misschien beter: kritisch. Die kritische klanten houden een organisatie wakker en zetten je aan het denken. Kritische klanten stellen vragen die iedereen scherp houden. Een eigenzinnige klant is als geen ander in staat het bedrijf een spiegel voor te houden. Ook in die hoedanigheid zijn ze onmisbaar.


Mooi compliment

Onderscheidend, eigenwijs, eigenzinnig. Als de buitenwacht aartsenfruit als eigenzinnig ziet,

dan ervaart het bedrijf dat als een mooi compliment. Dat is ook typisch aartsenfruit.