Typisch aartsenfruit FB2 (1).png

Typisch aartsenfruit


24/01/2018Dat is nou Typisch aartsenfruit. Dit keer: financiële betrouwbaarheid.

 

Wat is typisch aartsenfruit? Op welke manier onderscheidt aartsenfruit zich? In een serie artikelen, onder de noemer Typisch aartsenfruit, gaan we dieper in op de kenmerken van dit bedrijf. In voorgaande artikelen beschreven we onder meer de kwaliteitsbewaking, talentontwikkeling, snelheid, assortiment en merkenbeleid. We zoomen, geheel in lijn met het thema ‘money’, in op de financiële betrouwbaarheid van aartsenfruit. Nonstopfresh magazine organiseerde een rondetafelgesprek met Jack Aartsen en financieel directeur Marcel Hendriks aan een rechthoekige tafel. Samen gaan ze in op het financiële beleid van het bedrijf.

 

Reputatie opbouwen

In algemene zin is aartsenfruit zeer zuinig op haar reputatie, onderdeel daarvan is de financiële betrouwbaarheid. “Kenmerkend voor aartsenfruit is dat we doen wat we beloven”, zegt Marcel Hendriks. “Daar hoort ook bij dat we onze financiële verplichtingen altijd tijdig nakomen. Ik denk dat we in de markt op dat gebied een onderscheidende positie innemen en onze partners sneller betalen dan onze concullega‘s.” Jack Aartsen haakt hierop in: “Een regel, die mij van jongs af aan is geleerd, luidt: ‘de beste promotie voor je reputatie is zo snel mogelijk betalen’. Zo snel mogelijk betalen wil dan niet zeggen dat wij wachten totdat wij onze gelden hebben ontvangen en vervolgens de partners betalen. Nee, het gaat erom wat de interne structuur en het banksysteem toelaten als het om snelheid gaat. Dat is onze manier, en dat is altijd zo geweest. Aartsenfruit gaat daarin ver.” Marcel: “Ongeveer 90% van al onze vaste partners worden binnen vijf werkdagen na het opstellen van de commissie-afrekening betaald. Dat is onze regel. Een regel die onze partners ongetwijfeld waarderen. De overige 10% wordt over het algemeen binnen twee weken betaald.”

 

Geen contracten

Aartsenfruit betaalt dus snel, maar dat vraagt ook om een adequaat debiteurenbeleid. Marcel zegt hierover: “Ik heb in mijn vorige baan bij veel bedrijven in de keuken gekeken en ik moet zeggen dat ik nergens een strakker debiteurenbeleid heb gezien dan hier. Het kost ons veel tijd en energie, maar we plukken er de vruchten van en we zijn er trots op, want we kennen slechts heel weinig afboekingen.” Het is gebruikelijk dat de klanten van aartsenfruit binnen 30 dagen betalen. Dat is ook logisch gezien de bederfelijkheid van de producten. Jack: “Om dat voor elkaar te krijgen, hoeven we geen contracten af te sluiten, wél maken we duidelijke afspraken.”

 

Goede nachtrust

Keuzes in het financiële beleid worden niet zonder reden gemaakt, vertelt Jack. “Onze partners, waar dan ook in de wereld, doen hun uiterste best om een zo goed mogelijk product te telen. Wij dienen daar veel tegenover te stellen, buiten de verkoop ook in financiële zin. Stel je eens voor dat je aan de andere kant van de wereld enorm je best doet om een mooi product te telen. Dan moet je het volste vertrouwen hebben in je partner aan deze kant. We hebben dus een enorme verantwoordelijkheid. Daar zijn we ons van bewust. Daarom zorgen wij ervoor dat die teler aan de andere kant van de wereld rustig kan slapen zonder zich zorgen te hoeven maken over zijn centjes. Hij kan zich volledig concentreren op zijn product.”

 

Medewerkers

Waarmaken wat je belooft, geldt natuurlijk ook richting medewerkers. “HET WOORD ‘VERTROUWEN’ WORDT HIER MET HOOFDLETTERS GESCHREVEN. Dat is de cultuur van het bedrijf. Onze mensen moeten het vertrouwen hebben dat ze beloond worden voor hetgeen ze presteren. Op zich zou ik geen arbeidscontracten willen gebruiken, zoals ik ook geen contracten heb met al onze partners in de wereld. Het gaat erom dat er van beide kanten gepresteerd dient te worden. Daar ligt de uitdaging voor beide kanten. Dat houdt elkaar lekker scherp. Wij dienen ook onze mensen te motiveren en uit te dagen. Wij zijn dan ook enorm trots op ons zeer lage verloop van mensen”, aldus Jack.

 

Eigen strategie en beleid

Om zaken goed te laten verlopen kent de financiële afdeling sterke structuren en vaste lijnen en afspraken. Marcel is heel duidelijk: “Wij houden van structuur en juist niet van uitzonderingen. Dat is de kracht van onze financiële afdeling. Ik moet kritisch zijn op alles. Dat is mijn taak en verantwoordelijkheid. Jack vult aan: “Als je ziet hoe we gegroeid zijn, is het opvallend dat we dit beleid blijven uitvoeren met relatief weinig mensen. Dat betekent dat we goede mensen hebben en er een goede structuur aan ten grondslag ligt.”

 

“Om het beleid zo te kunnen voeren, is het belangrijk om de interne structuur op orde te hebben”, vervolgt Marcel. “De basis is uiteraard dat er meer cash moet binnenkomen dan er wordt uitgegeven. Een strak debiteurenbeleid is daarvan een belangrijk onderdeel. Cash is king. In Azië is het soms wat lastiger, omdat daar de manier van handel anders is dan in de Benelux. Maar we wijken niet van onze strategie en beleid.”

 

Het beleid inhoudelijk

Marcel duikt nog wat dieper in de materie. “Budget en begrotingen, waaronder de liquiditeitsbegroting, hebben een belangrijke functie in onze organisatie: het draait om bezinning op de toekomst. We willen vooraf weten wat de financiële toekomst ons brengt en of zaken makkelijk of moeilijk haalbaar zijn, ook financieel. Ons budget is de basis om bepaalde financiële beslissingen te nemen, bijvoorbeeld het doen van investeringen. Vervolgens is het belangrijk goed overzicht te behouden op de uitgaven. Wat je uitgeeft als bedrijf heb je grotendeels zelf in de hand. Net zoals bij inkomsten is het belangrijk ook hier een goede planning te maken en die, indien nodig, tussentijds bij te stellen. Die afweging maken we iedere maand en ik denk dat we daar vrij uniek in zijn. Verder proberen we de cashflow en liquiditeit waar mogelijk continu te verbeteren. We gaan hier vrij ver in en dat is mede bepalend voor het succes van aartsenfruit.”